Föreningen

Föreningen Annies Gårds Vänner


Annies Gårds Vänner är en ideell förening som hade sitt första årsmöte 1994.


Enligt föreningens stadgar är ändamålet att ekonomiskt och praktiskt arbeta för Annies Gårds bevarande. Föreningen är öppen för alla som vill arbeta i enlighet med föreningens ändamål. Föreningens medlemmar arbetar helt ideellt med att under årets alla skeden hålla gården snygg och attraktiv för såväl besökare som för de som hyr på gården.


Styrelse:

Ordförande: Per-Olof Nygårdh mail:po.nygardh@gmail.com mob. 0727342770

Sekr:            Lars Lundberg, mail: lars.lundberg@ll.nu, mob.0705 583922

Kassör:        Karin Nilsson, mail: karin.g.nilsson@hotmail.com, mob. 0708 182060


Välkommen som i medlem i Annies Gårds Vänner


Betala 100 kronor på bankgiro 5929-5550. Betalningen gäller för hela hushållet och gäller för hela verksamhetsåret.


Glöm inte att skriva Namn och Adress och mailadress !


________________________________________________________________________________________________________________

Föreningen Annies gård


Styrelse:

Ordförande:         Lars Antonsson mail antonsson_lars@yahoo.se, mob +46733757098

Sekreterare:         Anitha Antonsson mail:anitha.antonsson@yahoo.se +46733757098

Kassör:                 Karin Nilsson, mail: karin.g.nilsson@hotmail.com, mob. 0708 182060


Föreningen Annies Gårds medlemmar:


Annies Gårds Vänner


Albert Olsson sällskapet


Harplinge-Steninge kyrkliga samfällighet


Haverdals samhällsförening


Haverdalsstrands Vägförening


Kulla Vägförening


SPF Kvarnen Harplinge-Getinge


Kustens IF


Sånggruppen Annies Drängar


Båtabackens Bryggförening