Föreningen

Annies gård

i Haverdal

Föreningen Annies Gårds Vänner

 

Annies Gårds Vänner är en ideell förening som hade sitt första årsmöte 1994.

 

Enligt föreningens stadgar är ändamålet att ekonomiskt och praktiskt arbeta för Annies Gårds bevarande. Föreningen är öppen för alla som vill arbeta i enlighet med föreningens ändamål. Föreningens medlemmar arbetar helt ideellt med att under årets alla skeden hålla gården snygg och attraktiv för såväl besökare som för de som hyr på gården.

 

Styrelse:

Ordförande: Roland Magnusson, mail:rolandh.magnusson@telia.com, tel. 035 512 73 mob. 070 512 73 88

Sekr: Lars Lundberg, mail: lars.lundberg@ll.nu, tel. 035 51285, mob. 0705 583922

Kassör: Karin Nilsson, mail: karin.g.nilsson@hotmail.com, tel. 035 50924, mob. 0708 182060

 

Välkommen som i medlem i Annies Gårds Vänner

 

Betala 100 kronor på bankgiro 5929-5550. Betalningen gäller för hela hushållet och gäller för hela verksamhetsåret.

 

Glöm inte att skriva Namn och Adress och mailadress !

 

________________________________________________________________________________________________________________

Föreningen Annies gård

 

Styrelse:

Ordförande: Alf Meijer mail: alf@ameg.se ,tel. 035 527 14, mob 070 575 03 38

Sekreterare: Roland Blomdal, mail: roland.blomdal50@gmail.com, tel. 035 527 65, mob 0703 70 6247

Kassör: Sven A Nilsson, mail: sven.a.nilsson@hotmail.com, tel.035 50924, mob. 0707 461461

 

 

Föreningen Annies Gårds medlemmar:

 

Annies Gårds Vänner

 

Albert Olsson sällskapet

 

Harplinge Ridklubb

 

Harplinge-Steninge kyrkliga samfällighet

 

Haverdals IF

 

Haverdalsstrands Vägförening

 

Kulla Vägförening

 

SPF Kvarnen Harplinge-Getinge

 

Kustens IF

 

Sånggruppen Annies Drängar

 

Båtabackens Bryggförening