Föreningen

Annies gård

i Haverdal

Föreningen Annies Gårds Vänner

 

Annies Gårds Vänner är en ideell förening som hade sitt första årsmöte 1994.

 

Enligt föreningens stadgar är ändamålet att ekonomiskt och praktiskt arbeta för Annies Gårds bevarande. Föreningen är öppen för alla som vill arbeta i enlighet med föreningens ändamål. Föreningens medlemmar arbetar helt ideellt med att under årets alla skeden hålla gården snygg och attraktiv för såväl besökare som för de som hyr på gården.

 

Styrelse:

Ordförande: Claes Augustsson, mail: augustsson.claes@gmail.com, tel. 035 50792 mob. 0708 325672

Sekr: Lars Lundberg, mail: lars.lundberg@ll.nu, tel. 035 51285, mob. 0705 583922

Kassör: Karin Nilsson, mail: karin.g.nilsson@hotmail.com, tel. 035 50924, mob. 0708 182060

 

Vill Du/Ni bli medlem i Annies Gårds Vänner?

 

Sätt in 100 kronor på postgiro 29 68 46-9

 

Medlemsavgift för 2017, ett hushåll och år.

 

Glöm ej notera: Namn och Adress!

 

________________________________________________________________________________________________________________

Föreningen Annies gård

 

Styrelse:

Ordförande: Roland Blomdal, mail:roland.blomdal50@gmail.com, tel. 035 52765, mob.0703706247

Sekreterare: Vakant

Kassör: Sven A Nilsson, mail: sven.a.nilsson@hotmail.com, tel.035 50924, mob. 0707 461461

 

 

Föreningen Annies Gårds medlemmar:

 

Annies Gårds Vänner

 

Albert Olsson sällskapet

 

Harplinge Ridklubb

 

Harplinge-Steninge kyrkliga samfällighet

 

Haverdals IF

 

Haverdalsstrands Vägförening

 

Kulla Vägförening

 

SPF Kvarnen Harplinge-Getinge

 

Kustens IF